מהו כתב כמויות?

כתב כמויות הוא סוג של מסמך, שמשתלב עם פרויקטים מורכבים ובפרט עם הקמת מבנים ותוכניות אדריכליות. כתב כמויות מסייע להיערך לפרויקטים כגון הקמת מבנים חדשים, שיפוץ ושיקום מבנים קיימים, התחדשות עירונית, קבלת שירותים מקבלני משנה ועוד. כתב הכמויות משמש בעצם תיאור של הפרויקט, אך לא ברמה התכנונית אדריכלית של השרטוט. זהו המסמך שבו מפרטים את […]